Østmarkrittet er foreløpig besluttet nedlagt, da vi mangler mannskap til en fullverdig rittkomite.

Barnas Østmarkritt vil bestå og arrangeres igjen i 2017.

Følg med på facebook siden til Barnas Østmarkritt og lck.no